Zaad- en plantenruil 2015

Zaden- en (wilde)plantenruil Ulebelt op de eerste lentedag.
Als het een zonnige dag is in de winter, denk jij waarschijnlijk ook direct aan de lente. Misschien maak je al een planning voor de tuin, koop je zaden in en kweek je planten op. Dan hebben wij hier alvast een leuk vooruitzicht. Want op 21 maart organiseren Moestuinvereniging Wijk 5 en B-cause een zaden- en plantenruil bij de Ulebelt.
Tussen 11 en 14 uur kun je gratis bij de Kikkerkeet meegebrachte zaden en planten ruilen of iets meenemen als je niets te ruilen hebt. Daarbij vragen we of je te ruilen materiaal goed verpakt wilt aanleveren, en indien mogelijk met een etiketje met de naam van het gewas.
Op dezelfde dag is ook de jaarlijkse uitgifte van gratis compost op de parkeerplaats bij de Ulebelt. Helaas is parkeren daar dus niet mogelijk en moet de auto een eindje verder in de wijk gezet worden.
Dit jaar willen we vooral stimuleren dat er veel bloeiend gewas wordt gezaaid, want dat komt ten goede aan de bijen en de vlinders in onze omgeving. Dit kunnen eetbare gewassen of siergewassen zijn. Bij de stand is hierover informatie te vinden. We kunnen je ook vertellen over de Vlinderidylle die dit voorjaar wordt aangelegd aan de Holterweg tussen De Scheg en de fietstunnel naar Blauwenoord.
Nieuwsgierig? We zien je graag op 21 maart tussen 11 en 14 uur bij de Ulebelt smile-emoticon
Deze zaden- en plantenruil is een samenwerkingsverband tussen B-cause en de moestuinen aan de Holterweg. Zie verder www.nesthulp.nl

 

Red de rijke weide

Waar zie je ze nog? Weides waar bloemen bloeien, grutto’s roepen, bijen af en aan vliegen en koeien vredig grazen. De intensieve landbouw levert ons miljarden liters melk, maar honderdduizenden weidevogels dreigen te verdwijnen. Dat kunnen we voorkomen met 200.000 hectare bloemrijke weide - één vijfde van al het grasland in Nederland. Teken de petitie van de vogelbescherming als je hart hebt voor de natuur.

http://www.redderijkeweide.nl/


 

Zaden, planten en oogstruilbeurs 2013

Zaden, planten en oogst ruilen. 20 oktober is het weer zover. Komt allen!!! Neem vrienden, familie en buren mee. Het wordt weer reuze gezellig!! 

 

Nieuws van en over stichting B-cause

Stichting B-cause is in 2010 opgericht in verband met de toenemende problemen rondom de toenemende bijensterfte. Een jaar later heeft de stichting besloten zich te richten op de solitaire bestuivende insecten.

Stichting B-cause heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk toegelegd op de zaden~ planten~ en oogstruilbeurs, die zowel in het voorjaar als in het najaar plaatsvinden.

Mede daarom is er weinig activiteit en beweging te bespeuren geweest op de websites www.B-cause.eu en www.nesthulp.nl

Wij zijn van mening dat we als stichting ons doel hebben bereikt, namelijk aandacht vragen voor en informeren over de problematiek, plus het inzetten op support van bestuivende insecten en hun habitat.

Dit heeft te maken met de landelijke ontwikkelingen, want -en dat vinden wij heel goed nieuws- overal in den lande wordt inmiddels ingezet op support van (wilde) bijen en biodiversiteit: insectenhotels schieten als paddestoelen uit de grond en landelijk wordt het Thubinger zadenmengsel gezaaid.

Kortom: wat we hebben uitgedragen wordt nu overgenomen door vele parallelle acties en initiatieven.

Wij van stichting B-cause voelen echter ook voor een vervolg, want bovenstaande is behalve goed nieuws ook een indicatie dat mensen onvoldoende geïnformeerd zijn, oftewel: die van de klok en de klepel. Wij zijn van mening dat st. B-cause ook hier weer iets kan betekenen,

Het komt er eigenlijk op neer dat we verdieping willen gaan nastreven, we merken namelijk . dat mensen slechts oppervlakkig geïnformeerd zijn, terwijl ze wel erg graag willen helpen.

Het gevolg is eigenlijk dat we enigzins naast het doel schieten, aangezien in heel NL. inmiddels het Thubinger mengsel wordt gezaaid en iedereen insectenhotels bouwt.

Het idee is ontstaan om meer te gaan focussen op voorlichting aangaande drachtplanten (met name de wilde, inheemse soorten), de vele soorten solitaire bestuivers, de vaak specifieke relaties tussen bepaalde bestuivers en bepaalde drachtplanten, de manier van nestelen (die zowel boven als ondergronds plaatsvindt) etc.

 

Bijensterfte: tijd voor actie, ook door jou!

Bertina Heijnens schreef op Linkedin dit bericht. We plaatsen dit artikel ook vanwege de oproep die zij doet.

Bijensterfte: tijd voor actie, ook door jou!

Vandaag een helder geschreven interview in de Stentor gelezen met toxicoloog Hen Tennekes: "De tabaksplant produceert nicotine, dat is een zenuwgif dat insecten doodt. Chemici hebben met deze plant als model gewasbeschermers ontwikkelt, de zgn. neo-nicotinoïden. Zaden van landbouwgewassen wordt hierin gedrenkt en de gifstoffen blijven ook later in de plant aanwezig om insecten te doden. De giftigheid komt tot stand via een mechanisme dat vergelijkbaar is met kankerverwekkende stoffen: het veroorzaakt onomkeerbare grote schade aan het zenuwstelsel.

Hele bijenvolken raken zo letterlijk de weg kwijt, komen niet meer met voedsel terug bij het nest. Ze sterven daarom massaal. Sinds de introductie van deze gewasbeschermers (lees: zenuwgif) zijn er 'toevallig' ook zo'n 75% minder vlinders...

Wist je dat dit in China al jaren het geval is en dat daar schoolkinderen met kwastjes de planten bevruchten?

Zonder bijen geen bevruchting dus bijv. geen appels en peren. Zonder insecten geen voedsel voor onze vogels, egels etc. De hele voedselketen raakt ontwricht en dit is het begin van het einde van onze mooie biodiversiteit.
En, met zenuwgif in de agro-industrie (die ons voedsel produceert) is er ook voor ons mensen direct gevaar. Of denken we soms dat dat gif voor ons niet gevaarlijk is? Wandel je ook wel eens langs een maïsakker of een aardappelveld? 
Onderzoeker Tennekes ziet een verband met veel voorkomende neurologische afwijkingen.

Saillant detail: Tennekes en zijn onderzoeksbureau worden sinds publicatie van zijn ontdekking geboycot en hij is bijna failliet. Weer een klokkenluider monddood gemaakt?

Tijd dat 'het volk' het stokje overneemt. 
Mag ik jullie porren deze informatie te delen met zoveel mogelijk mensen? Praat erover op je werk, in de kroeg en tijdens de voetbaltraining. Er wordt op korte termijn een motie ingediend bij de Tweede Kamer gericht op verbod van een aantal van deze gifstoffen. En onze volksvertegenwoordigers moeten weten hoe wij hierover denken.

Wat denk je ervan? Kunnen wij het tij keren? Mijn mening: Yes, we can

by Bertina Heijnens